HRessence

Tippek kkv cégvezetőknek: Milyen a jó munkaköri leírás?

 

Ebben a cikkben a munkaköri leírás elemeit és tippeket gyűjtöttünk össze, továbbá egy mintát is talál a munkaköri leírásra. 

Miben segíti a munkáltatót, ha van munkaköri leírás a cégben?

 • egyértelművé tehetők az egyes munkakörökre vonatkozó feladatok
 • az esetleges viták esetén (Kinek a dolga felsöpörni az udvart? vagy ki menjen a postára?) a munkaköri leírás segít a vezetőknek
 • tisztázza a felelősségi köröket
 • egy esetleges figyelmeztetés esetén a munkaköri leírás hivatkozási alap lehet
 • a szakmai felettes és a függelmi felettes is szerepel benne, így a vállalati struktúrát letisztázza
 • a munkáltató elvárásait tükrözi, és az új munkatársak számára gyorsan és könnyen átláthatóvá teszi a feladatokat
 • támogatja a szervezetfejlesztési, és a toborzási célokat
 • munkaügyi ellenőrzés során az ellenőr kérheti a munkaköri leírásokat, ezeket be kell tudni mutatni.

Mit kell tartalmazni egy optimális munkaköri leírásnak?

A munkavállaló nevét és a belépés dátumát mindenképpen bele kell írni, továbbá az alábbi adatokat:

 • szakmai és függelmi felettes munkaköre
 • feladatok
 • felelősségi kör
 • jogosultságok (pl: jogosult a házipénztár kezelésére, vagy ha van jogosultság riasztókódokra, stb)
 • betartandó szabályzatok megnevezése (pl: Tűz-és Munkavédelmi Szabályzat, belső folyamatleírások, ügyvezetői utasítások)
 • helyettesítés: ide nem a kolléga nevét írjuk, hisz ez változhat, hanem a munkakört, vagy, hogy távollét esetén a vele azonos munkakörben dolgozók helyettesítik, esetleg az „ügyvezető által kijelölt munkatárs helyettesíti” forma a helytálló

Mi az, amit ne írjunk bele a munkaköri leírásba?

Több vállalatnál tapasztaltam már, hogy a teljes gyártási folyamatot is tartalmazza a munkaköri leírás. Az egy külön dokumentum kell, hogy legyen, hisz gondoljunk csak bele, ki szeretné a teljes gyártási folyamatát, addigi tudását átadni egy munkaügyi ellenőrzés során? A munkaköri leírásban kizárólag az alapadatok szerepeljenek és az adott munkakörben dolgozó feladatai, felelőségi köre. Nem célszerű a belső etikai kódexet, netán esélyegyenlőségi politikát is becsatolni. A szakmai felettesnél és a függelmi felettesnél a munkakört írjuk be, ne a pozíciót jelenleg betöltő nevét. Változás esetén akkor minden munkaköri leírást módosítani kellene. A Tűz –és Munkavédelmi szabályzatot sem kell a munkaköri leírásba becsatolni, vagy beírni, bőven elegendő, ha utalunk rá, hogy be kell tartani. Azonban, ha már hivatkozunk belső szabályzatokra, valóban legyenek meg ezek és a munkavállalók aláírásukkal igazolják, hogy megismerték azok tartalmát. Nem kell beleírni a munkavállaló fizetését, sem, hiszen azt a munkaszerződés tartalmazza.

Mit kell tenni a munkaköri leírásokkal?

A munkaköri leírás 3 eredeti példányban készül: 1 példány a munkáltatóé (bérszámfejtéshez kerül, vagy ahol a munkaszerződéseket tárolják), a 2. példány a szakmai felettesé, a 3. példány pedig a munkavállalóé. Mindhárom példányt dátummal és aláírással is el kell látni, különben nem érvényes.

 

MINTA

Munkaköri leírás

……………………..Kft.

 

Név:

XY

Munkakör:

projektvezető

Belépés dátuma:

2012…….hó…..nap (egyezzen a munkaszerződésben szereplő dátummal, ami a belépés napja)

Szakmai felettes

ügyvezető

Függelmi felettes

ügyvezető igazgató (aki a munkáltatói jogkör gyakorlója)

Feladatok

 

 • A megrendelt munkák részletes és pontos ismerete, az ügyfél által aláírt megbízási szerződés beérkezését követően egyeztetés az ügyvezető igazgatóval
 • A cégen belül projektcsapat vezetése, munkájuk koordinálása. Kizárólag a projekt időtartama alatt ellenőrizheti a csapat munkáját.
 • Az ügyfelekkel min. heti a kapcsolattartás e-mailben. Segíti az ügyfelet a döntés előkészítésben.
 • A projektcsapat megbeszéléseinek levezetése legjobb tudása szerint, min heti 2 alkalommal, melyről jegyzőkönyvet készít.
 • A projekt dokumentálásának naprakész ellenőrzése, majd az ügyvezető felé a heti riportok elkészítése.
 • A cégvezetés által előírt tréningeken, oktatásokon aktív részvétel
 • Ápolt, tiszta megjelenés
 • távolléte esetén az ügyvezető által kijelölt projektvezető helyettesíti

Jogosultságok

 • Jogosult a jelenléti ív megtekintésére
 • Jogosult az általa vezetett projektcsapat munkájának ellenőrzésére, és 1 millió Ft-ig önállóan dönthet a projekt lebonyolítását érintő költségekben
 • jogosult önállóan tárgyalni az Ügyfelekkel

Felelősség:

 • Felelős a rábízott vagyontárgyak állagának megóvásáért.
 • A rábízott projektek eredményes megvalósításáért
 • Tűz-és Munkavédelmi Szabályzat betartása és betartatása

Dátum                                                                                                                               aláírás

Munkáltató és munkavállaló